Naslovna    O nama Aktivnosti    Modaliteti    Edukacija    O psihodrami    Kontakt   
        Vesti, radionice i seminari Arhiva dogadjaja        
              Aktivnosti - vesti, radionice i seminari

UDRUŽENJE ZA INTEGRATIVNU DEČIJU PSIHOTERAPIJU
poziva zainteresovane kandidate za :
1. UPIS U 1. GODINU EDUKACIJE iz Integrativne dečije psihoterapije
2. USVAJANJE OSNOVNIH MODALITETA Integrativne dečije psihoterapije

Edukacija se odvija u skladu sa kriterijumima Evropske psihoterapijske asocijacije (EAP) i Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS).
Osnovni cilj edukacije je sticanje znanja i veština iz oblasti dečije psihoterapije, usvajanje efikasnog psihoterapijskog settinga, primenljivog kod dece različitog uzrasta ili usvajanje pojedinačnog, specifičnog modaliteta iz terapijskog settinga Integrativne dečije psihoterapije (dečija psihodrama, plej terapija, individualna psihodrama, Vinikotove škrabalice).

Program edukacije :

1. STICANJE ZVANJA INTEGRATIVNOG DEČIJEG PSIHOTERAPEUTA Traje četri godine, osam semestara. Odvija se kroz lični iskustveni rad u matičnoj edukativnoj grupi usvajanjem praktičnih trening-modula edukacije, psihoterapijskih veština predviđenih edukativnim planom Udruženja za Integrativnu dečiju psihoterapiju.

2. STICANJE ZVANJA VODITELJA SPECIFIČNOG MODALITETA (Voditelj integrativne dečije psihodrame, Voditelj plej terapije, Voditelj individualne psihodrame, Vinikotove škrabalice) Odvija se kroz lični iskustveni rad u edukativnoj grupi usvajanjem pojedinačnog modaliteta predviđenog edukativnim planom Udruženja, odnosno usvajanjem sadržaja tematskih workshopova u trajanju od 80 sati koji vode adultne psihoterapeute u svet dečije psihoterapije.

Uslovi za prijem :

1. UPIS U PRVU GODINU EDUKACIJE: završeni fakultet humanističke orijentacije (psiholozi, psihijatri, lekari, defektolozi i srodne profesije).

2. EDUKACIJA IZ OSNOVNIH MODALITETA INTEGRATIVNE DEČIJE PSIHOTERAPIJE:
Zvanje psihoterapeuta – Sertifikat SDPS ili uverenje matičnog udruženja o položenom delu edukacije predviđene za samospoznaju (rad na sebi u trajanju od 250 sati).

Program edukacije se izvodi kroz jednodnevne ili dvodnevne radionice.
Edukacije se organizuju u Beogradu i/ili u Novom Sadu u zavisnosti od broja zainteresovanih.

Voditelji edukativnih programa su:

- Marta Pavlović - Psihodramski psihoterapeut, direktor i trener dečje psihodrame.
- Ištvan Pete - Integrativni dečji psihoterapeut, psihodramski psihoterapeut,
direktor i trener dečje psihodrame, ECP.

Prijave se primaju putem e-maila slanjem CV-a kandidata.

Detaljne informacije o programu možete dobiti e-mailom, telefonom ili na web stranici www.integrativ.org.rs

Marta - e-mail: vitorio@eunet.rs Tel.:064/2575758
Ištvan – e-mail: petoistvan@stcable.rs Tel.:064/3468620

DOBRODOŠLI!


 

 
web dizajn: studiopresent