Naslovna    O nama Aktivnosti    Modaliteti    Edukacija    O psihodrami    Kontakt   
        Prog. Edukacije Prijava Literatura

 

              PRIJAVA ZA EDUKACIJU

IME I PREZIME :

DATUM ROĐENJA :

ADRESA :

KONTAKT  TELEFON :

E-MAIL:


PROFESINALNI RAZVOJ I ANGAŽMAN

NIVO OBRAZOVANJA:

Osnovne studije :

Ime i sedište ustanove :

Godina diplomiranja:


SPECIJALIZACIJA

Oblast specijalizacije :

Ime i sedište ustanove :

ZANIMANJE :

RADNO MESTO :


PROFESIONALNI RAD I ANGAŽMAN SA DECOM

Ustanova ili inst. gde je ostavren rad sa decom :

Dužina radnog iskustva sa decom :

Problematika koja je najčešće tretirana :


RANIJE PSIHOTERAPIJSKO ISKUSTVO I EDUKACIJA

Vrsta psihoterapijskog modaliteta :

Postignuti nivo edukacije :

Ime i sedište organizacije :

Dužina psihoterapijskog iskustva :

Psihoterapijski rad sa decom:

Vrsta psihoterapijskog modaliteta :

Dužina psihoterapijskog rada sa decom :

Problematika koja je najčešće tretirana : 

 

 
web dizajn: studiopresent