Naslovna    O nama Aktivnosti    Modaliteti    Edukacija    O psihodrami    Kontakt   
        Dečija psihodrama Plej terapija KIP Winnicott Individualna psihodrama
              Katatimska imaginativna psihoterapija (KIP) Guided Affective Imagery

Katatimska imaginativna psihoterapija je utemeljena 50-ih godina, kao naučno osnovana suportivna i psihoterapijska metoda, zahvaljujući istraživackom radu Hanscarl Leuner-a. Izraz katatimska označava proces simboličke projekcije emocionalnih doživljaja podstaknutih visoko afektivnim nesvesnim sadržajima. Imaginacija se odnosi na terapijskim ciljem izazvanu, upravljanu i praćenu regresiju i na, vizulizaciju doživljaja. Imaginativni sadržaji podležu inerciji samostalnih zakonitosti, te stvoreni imaginativno vizuelni doživljaji su realtivno nezavisni od ref1ektivnog mišljenja i od voljnih procesa. KIP se ostvaruje u stanju psihofiziološke opuštenosti, koju inače doživljavamo tokom ulaska u san ili pri buđenju. Inducirano stanje izmenjene svesti slabi uticaj odbrambenih mehanizama i cenzure, tako da je metoda uspešna i sa sadržajima koji se teško verbalizuju. Drugim metodama teško dostupni sadržaji, kao što su snovi, slobodne asocijacije, odnosno traumatski i emocionalni doživljaji potisnuti dejstvom odbrambenih mehanizama pristupačni su KIP-u. Mesto KIP-a kao psihoterapijskog modaliteta je između plej terapije i verbalne terapije. Ona je uspešna i pogodna za psihoterapiju dece starijeg školskog uzrasta i adolescenata iz više razloga. Prvenstveno zbog prednosti metodologije rada "sa" i "na" simbolima, koja pored pozitivnog terapijskog efekta sprečava preranu i nepripremljenu konfrontaciju, intelektualizaciju sopstvenih konflikata i emocionalnih teškoća. Ispoljena projektivna energija simboličkog sadržaja u imaginiranoj vizulizaciji čini KIP efikasnom u intervenciji u kriznim stanjima i u kratkom psihoterepijskom setingu.
Terapijski proces tokom Katatimske imaginativne psihoterapije se ostvaruje na dva nivoa. Prvi nivo je rezultat imaginacije i odnosi se na rad sa simbolima, koji predstavlja odraz simboličkog izražavanja primarnih procesa. Imaginirane slike odražavaju strukturu konflikata, konstelaciju afekata, kao i unutrašnje objekte i modele objektnih odnosa. Tako rad na simbolima sa ciljem njihove izmene istovremeno predstavlja i rad na primarnom nivou ličnosti, rad sa nesvesnim sadržajima. Rad na sekundarnom nivou se ostvaruje eksploracijom i verbalizacijom simboličnih, imaginiranih sadržaja. Zahvaljujući ovom svojstu, KIP omogućuje da sadržaji koji su inicirani nesvesnom tematikom budu dostupni i izmenama preko kognitivnih procesa.
Rad "sa" i "na" simbolima kao i mogućnost elaboracije konflikata i na primarnom i na sekundarnom nivou omogućuje korekciju i rad na emocionalnim deficitima nastalim u veoma ranom periodu detinjstva, te snažno doprinosi rastu i razvoju ličnosti.
KIP se lako i efikasno kombinuje sa art i kreativnim terapijama kao što su crtež, igra i animacija lutaka. Imagirani sadržaji tokom KIP-a mogu značajno da dinamiziraju tok ovih terapijskih modaliteta.
Metodološki KIP se deli na bazični, napredni i viši stepen. Svaki terapijski nivo podrazumeva rad sa specifičnim motivima, drugačiji način vođenje terapije, kao i sadržajno različitu vrstu terapijskih intervencija. Motivi bazičnog stepena prilagođeni su preedipalnoj fazi razvoja ličnosti.
Osnovni motivi i incirani sadržaji imaginacije bazičnog stepena su: livada, reka, brdo, kuća i šuma. Terapijske intervencije i ciljevi bazičnog stepena su susret, kontakt, prihvatanje, pomirenje sa često intenzivnim emicionalnim sadržajima osnovnih konflikata prikazanih u simboličnim sadržajima vizualiziranih slika.Ako su ova metodska upustva pobudila Vaše interesovanje , ako želite da saznate više ili da čitate preporučenu literaturu, da posetite naše seminare i workshopove, da se uključite u naše edukacije možete da nam se obratite na adresi: info@integrativ.org.rs

 
web dizajn: studiopresent