O nama

Udruženje za Integrativnu Dečiju Psihoterapiju je osnovana sa ciljem unapređivanja zaštite psihičkog zdravlja dece, razvijanja naučno osnovanog psihoterapijskog rada i psihološkog savetovanja.
Udruženje je osnovano 2007. godine u Subotici kao stručna, nevladina organizacija i član je Saveza Društava psihoterapeuta Srbije.

 

Ciljevi . . .

Udruženja za Integrativnu dečiju psihoterapiju:andjeo

  • promocija integrativnog pristupa i modaliteta integratvne dečije psihoterapije u svrhu poboljšanja kvaliteta dečijeg života;
  • povezivanje sručnjaka različitih profila koji svojim radom mogu doprineti razvoju torije i prakse psihoterapije dece i integrativnog pristupa;
  • organizacija edukacije, seminara, edukativnih radionica i predavanja iz područja integrativnog pristupa i modaliteta Integrativne dečije psihoterapije;
  • podržavanje stručnog usavršavanja svojih članova;
  • podržavanje istraživanja aktuelnih problema iz oblasti dečije psihoterapije i angažovanje u sakupljanju profesionelne literature;
  • podržavanje naučne i profesionalne izdavačke aktivnosti članova Udruženja iz oblasti rada Udruženja;
 
web dizajn: studiopresent