I Konferencija „Menjati se kroz igru“ 22-24. VIII 2014.

Program Konferencije

  • Kende B. Hanna: Nedovoljno voljena deca – samoizlečenje metodom dečije psihodrame. Radost igre.
  • Ljubica Duspara, Zvonimira Lojen: Što sve dječja mašta može „Magični vremenski stroj“ - kako destruktivnu energiju pretvoriti u kreativnu..
  • Sonja Savić, Tanja Papić: „Procvetala ruža“ Blizanački odnos – razvoj i dentiteta i separacije u dečijoj psihodramskoj grupi.
  • Mina Nikolić, Dragana Jovanović: „Princ kobasičar“ Rad sa agresijom u dečjoj psihodramskoj grupi.
  • Kende B.Hanna: „I nakon nestajanja cveće raste do neba“ Rad sa traumatizovanom decom u dečijoj psihodramskoj grupi.
  • Drinóczky Viktória „Iz stvarnosti u čudesan svet“ – Korišćenje umetničkih dela i vizuelnog stvaralaštva za iniciranje igre i vođenja završne faze u dečijim psihodramskim grupama. Rad na konfliktima u školskom razredima.
  • Suzana Đurić "Moje drugo ja" Značajke odnosa sestara i braće osoba s posebnim potrebama u dječjim psihodramskim grupama.
  • Maja Bošnjak Goleš, Slavica Dević: “Majko, opet se porađam” Iskustva psihodramskog rada s djecom u SOS Dječjem selu.
  • Aniko Feher, Marta Pavlović, Ištvan Peto: “Plameni čovek” Rad sa maskama u dečijoj psihodramskoj grupi.