Aktuelna konferencija

Poštovani dečji psihoterapeuti, dečji i adultni psihodramatičari, integrativni dečji psihoterapeuti, Udruženje iz Integrativne dečje psihoterapije i Konferencija iz dečje psihodrame vam i 2022. godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi u Subotici na IX Konferenciji sa međunarodnim učešćem.

U ovom slučaju popunite obrazac za kontakt!

Prethodne konferencije

Konferencija iz Dečje psihodrame sa međunarodnim učešćem se organizuje sa ciljem okupljanja integrativnih dečjih psihoterapeuta, dečjih i adultnih psihodramatičara, školskih psihologa i pedagoga kako bi se obradile teme iz područja teorije i prakse dečje psihoterapije i dečje psihodrame. Konferencija se održava jednom godišnje u avgustu počevši od 2014. godine, a svake godine kao ideju vodilju ističe neku specifičnu temu.

Prijava za konferenciju

Popunite donji obrazac da biste se prijavili za konferenciju najkasnije 10 dana pre njenog početka!

Osnovi podaci


Kotizacija
Svi učesnici plaćaju kotizaciju.

Način plaćanja:
1. Lična uplata na samoj Konferenciji.
2. Lična uplata putem žiro računa: Uplata se vrši putem priznanice na žiro račun Udruženja za Inregrativnu dečiju psihoterapiju (podaci su na kraju ovog obrasca).

Ako za vas plaća ustanova ili preduzeće:

Ako ustanova plaća na osnovu dostavljenog predračuna od strane organizatora kongresa, za predračun je potrebno dostaviti sledeće podatke:

Podaci za uplatu u dinarima putem žiro računa: Udruženje za Integrativnu dečiju psihoterapiju

Adresa: Josipa Kraša 2/23. 24000 Subotica, Srbija
Broj žiro računa: 325950060003973461
Vojvodjanska banka AD, Novi Sad
Matični broj udruženja: 08878986
PIB: 105303977
Delatnost udruženja: 9499 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Podaci za uplate iz inostranstva (u EUR) Udruženje za Integrativnu dečiju psihoterapiju

Adresa: Josipa Kraša 2/23., 24000 Subotica, Srbija
Vojvodjanska banka AD, Novi Sad, RS
IBAN Number: RS35325960160000589208
SWIFT CODE: VOTPVRS22
Matični broj udruženja: 08878986
PIB: 105303977
Delatnost udruženja: 9499 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja