Reflektivni dijalog u funkciji sazrevanja i psihoterapije

Reflektivni dijalog u funkciji sazrevanja i psihoterapije Mentalizaciji i Integrativna dečja psihoterapija. Rane socijalno-emocionalne veze, najraniji oblici komunikacija sa ljudima kao i uspostavljanje bliskih interpersonalnih odnosa, sastavni su deo ljudskog života i nužni su za psihičko zdravlje svakog pojedinca. Uz razvoj jezika i komunikacije, međusobnu interakcije podržavaju i različiti kompleksni…

X Kongres saveza društava psihoterapeuta Srbije

X Kongres saveza društava psihoterapeuta Srbije Aktivnost 2020. godine. Na X Kongresu saveza društava psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem, održanom  22-25. oktobra 2020. godine, Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju se predstavio sa predavanjem Pető Ištvana na temu: “Reflektivni dijalog u funkciji sazrevanja i psihoterapije. Mentalizacija i Integrativna dečja psihoterapija”. https://savezpsihoterapeuta.org/…/zbornik-rezimea-2020.pdf

Aktivnost 2020. godine “Supervizija za dečje psihoterapeute i volontere”.

Supervizija za dečje psihoterapeute i volontere. Aktivnost 2020. godine. Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju u sklopu aktivnosti Saveza Društava psihoterapije Srbije učestvovao je u superviziji, podršci psihoterapeuta i volontera koji su za vreme pandemije  pružali psihoterapijsku pomoć roditeljima, deci i adolescentima.

Aktivnost 2019. godine “Prijem u EAIP”.

Prijem u EAIP. Aktivnost 2019. godine. Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju kao punopravni član primljen u Evropsku asocijaciju za Integrativnu psihoterapiju. Odluka je doneta na Generalnoj skupštini Nacionalnih udruženja za integrativnu psihiterapiju u Amsterdamu 10. oktobra 2019. Članovi predsedništva Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju: Joanna Hewitt Evans sekretar. Bruno Van…

Aktivnost 2018. godine “II Međunarodna konferencija dečje psihodrame”.

II Međunarodna konferencija dečje psihodrame. Aktivnost 2018. godine. Na međunarodnoj Konferencija iz Dečje psihodrame u Budimpešta, 28-30. 09. 2018. u organizaciji Mađarske asocijacije za dečju psihodramu, Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju se predstavio sa radionicom pod naslovom: István Pető, Márta Pavlović: The story of the lost children. Establishing proper relationship,…

VIII Konferencija 20-22.VIII 2021.

VIII Konferencija 20-22. VIII 2021. Program Konferencije Snježana Kašiković, Miloš Sremčev : „Duh koji je napustio čarobnu lampu“ Razvoj desetogodišnjaka kroz prevazilaženje nesvrsishodnog odnosa sa roditeljem. Marta Pavlović, Ištvan Pető: „ Novo srce “ – Pitanje poverenja i kompetencija u dečjoj psihodramskoj grupi. Gabriella Šimonji, Tünde Milutinović : „ Život…

VII Konferencija – Online „Kako da ti se poverim“ 21-22. VIII 2020.

VII Konferencija – Online „Kako da ti se poverim“ 21-22. VIII 2020. Program Konferencije Sandra Rašković, Jasna Odovič Čubrilo:“Kralj je mrtav, živeo kralj“Rad sa decom u dečjoj psihodrami iz disfunkcionalnih porodica. Irena Peroš Grgas, Kristina Vučinić : „Krug života“ Rad sa Vinikotovim škrabalicama u dečjim psihodramskim gupama. Ištvan Pető, Marta…

VI Konferencija „Zajedno na putu“ 23-25. VIII 2019.

VI Konferencija „Zajedno na putu“ 23-25. VIII 2019. Program Konferencije Maja Milohanić : „Da li da uzmem jagodu ?“ Autentičnost ili socijalno odobravanje, prorada unutrašenjeg konflikta adolescenta. Irena Peroš Grgos, Kristina Vučinić : „ Osa i čarobna kruna ” Jačanje vlastitih kompetencija i rad na odnosu s majkom u dječjoj…

V Konferencija „Biti povezan“ 24-26. VIII 2018.

V Konferencija „Biti povezan“ 24-26. VIII 2018. Program Konferencije Jelena Višekruna i Višnja Isidora Divild Žeželj : „Priča o vuku i ptičici“ Psihodrama kao moćno oruđe koje daje priliku detetu da simbolično prikaže kako je doživelo napuštanje. Horváth Dorottya , Csabina-Etényi Zsuzsanna : „Snaga ljudskog kontakta – izlaz iz virtuelnog…

IV Konferencija „Nisam usamljen“ 25-27. VIII 2017.

IV Konferencija „Nisam usamljen“ 25-27. VIII 2017. Program Konferencije Ištvan Pető, Marta Pavlović: „ Dečija psihodrama – nada ili realna mogućnost ponovnog preživljavanje propuštenih susreta“. Herczegh Tímea, Forgács Eszter: „ Muzika i Dečja psihodrama“ Tamara Milovanović : „(Ne)Moći jednoroga “ Posledice emocionalne deprivacije. Mogućnosti metode dečje psihodrame u radu sa…