Prijem u EAIP.

Aktivnost 2019. godine.

Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju kao punopravni član primljen u Evropsku asocijaciju za Integrativnu psihoterapiju. Odluka je doneta na Generalnoj skupštini Nacionalnih udruženja za integrativnu psihiterapiju u Amsterdamu 10. oktobra 2019. Članovi predsedništva Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju: Joanna Hewitt Evans sekretar. Bruno Van den Bosch predsenik, Heward Wilkinson potpredsenik Udruženja i predsenik Komisije za prjem novih članova.