V Konferencija „Biti povezan“ 24-26. VIII 2018.

Program Konferencije

  • Jelena Višekruna i Višnja Isidora Divild Žeželj : „Priča o vuku i ptičici“ Psihodrama kao moćno oruđe koje daje priliku detetu da simbolično prikaže kako je doživelo napuštanje.
  • Horváth Dorottya , Csabina-Etényi Zsuzsanna : „Snaga ljudskog kontakta – izlaz iz virtuelnog sveta” Susret dece zarobljene u sopstvenom virtuelnom svetu sa dečjom psihodramom i sa terapijom plesa.
  • Renata Debartoli, Iva Bačurin : „Otkrivanje malog zmaja“ Upotreba asocijativnih karata u grupnoj dječjoj psihodrami.
  • Ištvan Pető, Marta Pavlović: „ Dečija psihodrama – igra, slučajan susret ili nešto više.“.
  • Velika grupa - Odnosi unutar dečje psihodramske grupe: Pozicije voditelja – transferna i kontratransferna osećanja direktora dečje psihodrame.