IV Konferencija „Nisam usamljen“ 25-27. VIII 2017.

Program Konferencije

  • Ištvan Pető, Marta Pavlović: „ Dečija psihodrama – nada ili realna mogućnost ponovnog preživljavanje propuštenih susreta“.
  • Herczegh Tímea, Forgács Eszter: „ Muzika i Dečja psihodrama“
  • Tamara Milovanović : „(Ne)Moći jednoroga “ Posledice emocionalne deprivacije. Mogućnosti metode dečje psihodrame u radu sa posledicama emocionalne deprivacije.
  • Ljubica Duspara, Zvonimira Lojen: “Rodino gnijezdo“ Rad s ponavljajućom traumom kod djeteta 5.5 god u dječjoj psihodramskoj grupi.
  • Sanja Kapor: „Sigurna luka" Potreba za ljubavlju i pripadanjem. Savetovanje metodom individualne psihodrama u adolescentnoj dobi.
  • Ivana Jurić: Mogućnosti spajanja metoda dječje integrativne psihoterapije- pokušaj integracije tehnike Winnicottovih škrabalica i psihodrame