VI Konferencija „Zajedno na putu“ 23-25. VIII 2019.

Program Konferencije

  • Maja Milohanić : „Da li da uzmem jagodu ?“ Autentičnost ili socijalno odobravanje, prorada unutrašenjeg konflikta adolescenta.
  • Irena Peroš Grgos, Kristina Vučinić : „ Osa i čarobna kruna '' Jačanje vlastitih kompetencija i rad na odnosu s majkom u dječjoj psihodrami.
  • Dudás Zita, Márta Pavlović : „Šta se krije u ormanu” Individualni rad devojčice sa voditeljima dečje psihodramske grupe. Odnosi unutar dečje psihodramske grupe.
  • Ištvan Pető, Marta Pavlović: „ Dečja psihodrama – igra, slučajan susret ili nešto više.“.
  • Németh Csilla, Pozsár Bea : „Adolescentna psihodrama” – workshop.