VIII Konferencija 20-22. VIII 2021.

Program Konferencije

  • Snježana Kašiković, Miloš Sremčev : „Duh koji je napustio čarobnu lampu“ Razvoj desetogodišnjaka kroz prevazilaženje nesvrsishodnog odnosa sa roditeljem.
  • Marta Pavlović, Ištvan Pető: „ Novo srce “ - Pitanje poverenja i kompetencija u dečjoj psihodramskoj grupi.
  • Gabriella Šimonji, Tünde Milutinović : „ Život kaktusa '' Koping strategije u dečjim psihodramskim grupama kod dece ranog adolescentnog uzrasta.
  • Ištvan Pető, Márta Pavlović : „Na putu .....” Izazovi u toku rada Integrativnog dečjeg psihodramatičara.