Supervizija za dečje psihoterapeute i volontere.

Aktivnost 2020. godine.

Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju u sklopu aktivnosti Saveza Društava psihoterapije Srbije učestvovao je u superviziji, podršci psihoterapeuta i volontera koji su za vreme pandemije  pružali psihoterapijsku pomoć roditeljima, deci i adolescentima.