VII Konferencija - Online „Kako da ti se poverim“ 21-22. VIII 2020.

Program Konferencije

  • Sandra Rašković, Jasna Odovič Čubrilo:“Kralj je mrtav, živeo kralj“Rad sa decom u dečjoj psihodrami iz disfunkcionalnih porodica.
  • Irena Peroš Grgas, Kristina Vučinić : „Krug života“ Rad sa Vinikotovim škrabalicama u dečjim psihodramskim gupama.
  • Ištvan Pető, Marta Pavlović: „ Da li je moguće“ Dečja psihodrama u uslovima pandemija i karantina.