II Međunarodna konferencija dečje psihodrame.

Aktivnost 2018. godine.

Na međunarodnoj Konferencija iz Dečje psihodrame u Budimpešta, 28-30. 09. 2018. u organizaciji Mađarske asocijacije za dečju psihodramu, Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju se predstavio sa radionicom pod naslovom: István Pető, Márta Pavlović: The story of the lost children. Establishing proper relationship, self-acceptance, helping to fit in by the support of the psychodrama therapy group.