X Kongres saveza društava psihoterapeuta Srbije

Aktivnost 2020. godine.

Na X Kongresu saveza društava psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem, održanom  22-25. oktobra 2020. godine, Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju se predstavio sa predavanjem Pető Ištvana na temu: “Reflektivni dijalog u funkciji sazrevanja i psihoterapije. Mentalizacija i Integrativna dečja psihoterapija”.
https://savezpsihoterapeuta.org/.../zbornik-rezimea-2020.pdf