IX Konferencija 26-28. IX 2022.

Pozivnica

Poštovani dečji psihoterapeuti, dečji i adultni psihodramatičari, integrativni dečji psihoterapeuti, Udruženje iz Integrativne dečje psihoterapije i Konferencija iz dečje psihodrame vam i 2022. godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi u Subotici na IX Konferenciji sa međunarodnim učešćem.