VIII Konferencija 20-22.VIII 2021.

VIII Konferencija 20-22. VIII 2021. Pozivnica Poštovani dečji psihoterapeuti, dečji i adultni psihodramatičari, integrativni dečji psihoterapeuti, Udruženje iz Integrativne dečje psihoterapije i Konferencija iz dečje psihodrame vam i 2021. godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi u Subotici na VIII Konferenciji sa…