X Kongres saveza društava psihoterapeuta Srbije

X Kongres saveza društava psihoterapeuta Srbije Aktivnost 2020. godine. Na X Kongresu saveza društava psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem, održanom  22-25. oktobra 2020. godine, Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju se predstavio sa predavanjem Pető Ištvana na temu: “Reflektivni dijalog u funkciji sazrevanja i psihoterapije. Mentalizacija i Integrativna dečja psihoterapija”. https://savezpsihoterapeuta.org/…/zbornik-rezimea-2020.pdf

Aktivnost 2020. godine “Supervizija za dečje psihoterapeute i volontere”.

Supervizija za dečje psihoterapeute i volontere. Aktivnost 2020. godine. Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju u sklopu aktivnosti Saveza Društava psihoterapije Srbije učestvovao je u superviziji, podršci psihoterapeuta i volontera koji su za vreme pandemije  pružali psihoterapijsku pomoć roditeljima, deci i adolescentima.

Aktivnost 2019. godine “Prijem u EAIP”.

Prijem u EAIP. Aktivnost 2019. godine. Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju kao punopravni član primljen u Evropsku asocijaciju za Integrativnu psihoterapiju. Odluka je doneta na Generalnoj skupštini Nacionalnih udruženja za integrativnu psihiterapiju u Amsterdamu 10. oktobra 2019. Članovi predsedništva Evropske asocijacije za Integrativnu psihoterapiju: Joanna Hewitt Evans sekretar. Bruno Van…

Aktivnost 2018. godine “II Međunarodna konferencija dečje psihodrame”.

II Međunarodna konferencija dečje psihodrame. Aktivnost 2018. godine. Na međunarodnoj Konferencija iz Dečje psihodrame u Budimpešta, 28-30. 09. 2018. u organizaciji Mađarske asocijacije za dečju psihodramu, Udruženje za Integrativnu dečju psihoterapiju se predstavio sa radionicom pod naslovom: István Pető, Márta Pavlović: The story of the lost children. Establishing proper relationship,…